โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 7  ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02901
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : วรรณิศา ศรีบรรเทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : 0850960518
อีเมล์ : koki_kwan@hotmail.com
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2563,08:41  อ่าน 27 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
รายละเอียดผลงาน
ระดับจังหวัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2563,08:41   อ่าน 27 ครั้ง