กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ชัยยา บุญโต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0831552662
อีเมล์ : Chaiya1527@gmail.com