โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 7  ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02901
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

วรรณิศา ศรีบรรเทา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0850960518
อีเมล์ : koki_kwan@hotmail.com

ณฐพร สรวงเกษม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 085-9159415
อีเมล์ : abc.mataung21@gmail.com