กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นุชนาถ สาคุณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0967805533
อีเมล์ : thenuchzsk@gmail.com

นายจิติศักดิ์ พงษ์จันโอ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 092-8740579
อีเมล์ : kruthaibas@gmail.com

พรสุดา เนาวรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 085-4494619
อีเมล์ : mgsoodlove@gmail.com