ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางไพผกา ผิวดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสองฯ นายสนธยา ช่างเพ็ชรผล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทุกท่าน ให้การต้อนรับ ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ที่เดินทางมาเยี่ยมให้
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว งบอุดหนุนจาก อบจ.ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการมัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจิราพร จำปาเทศ ได้รับคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 ประเภทครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
กิจกรรมตัดผมเพื่อส่งเสริมอาชีพ บริการตัดผมให้นักเรียนฟรี ตามโรงเรียนคุณภาพ (สำหรับนักเรียนที่สนใจ)
วันที่ 10 กันยายน 2565 โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) จัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ เป็นกิจกรรมของภาษาต่างประเทศ ในรายวิชาภาษาจีน
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ 6
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางไพผกา ผิวดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชนโดยได้รับการสนับสนุนจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวงได้จัดอบรมให้ความรู้และกิจกรรมตามโครงการ “อาสาประปาเพื่อปวงชน”
โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนจังหวัดปทุมธานี นำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน วันที่ 29 มิ.ย. - 2 ก.ค.2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทั้งนี้ ครูชัยยา บุญโต ,ครูพรสุดา เนาวรัตน์ และลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมเดินสวนสนามในครั้งนี้
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ขอแสดงความยินดีกับ นางไพผกา ผิวดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองชนะเลิศระดับเหรียญทองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและ นางสาวจิราพร จำปาเทศ รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับวัคซีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) ช่วงเวลา 13.30 น. - 14.30 น. ณ. รร.เทศบาลเมืองท่าโขลง #การแต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียน #ถือบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยนะคะ
ประกาศรายชื่อครูต่างชาติภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ครูต่างชาติภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อสอนในโรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ครูต่างชาติภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อสอนในโรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
รับสมัครครูสอนภาษาต่างประเทศ (ครูสอนภาษาอังกฤษ
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ได้มอบทุนการศึกษาของ ผอ. ปริญญา ให้กับนักเรียนที่ยากจนเรียนดี
ปฏิทินการเรียนของนักเรียนประจำเดือนมีนาคม
ประกาศ โรงเรียนคลองสองรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปิดเรียนกรณีพิเศษ
โครงการคุณธรรมจริยธรรมนำความสุขในสถานศึกษา
ผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563
โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) สำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอล และเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช
ประชาสัมพันธ์การรับรายงานตัวนักเรียนชั้น ป.1 และ นักเรียนชั้นเคลื่อน ประจำปีการศึกษา2563
ประชาสัมพันธ์ เชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านร่วมรับชมการประชุมฯ
เว็บไซส์เรียนออนไลน์ระหว่างปิดภาคเรียน
ตรวจผลการเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2562