โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 7  ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02901
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน (อ่าน 1) 28 พ.ย. 64
ได้มอบทุนการศึกษาของ ผอ. ปริญญา ให้กับนักเรียนที่ยากจนเรียนดี (อ่าน 212) 11 มี.ค. 64
ปฏิทินการเรียนของนักเรียนประจำเดือนมีนาคม (อ่าน 251) 25 ก.พ. 64
ประกาศ โรงเรียนคลองสองรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 446) 25 ก.พ. 64
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปิดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 294) 26 ธ.ค. 63
โครงการคุณธรรมจริยธรรมนำความสุขในสถานศึกษา (อ่าน 79) 24 ก.ย. 63
ผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 (อ่าน 385) 25 ส.ค. 63
โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) สำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอล และเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช (อ่าน 18) 09 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับรายงานตัวนักเรียนชั้น ป.1 และ นักเรียนชั้นเคลื่อน ประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 540) 05 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ เชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านร่วมรับชมการประชุมฯ (อ่าน 495) 29 เม.ย. 63
เว็บไซส์เรียนออนไลน์ระหว่างปิดภาคเรียน (อ่าน 458) 11 เม.ย. 63
ตรวจผลการเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 688) 05 เม.ย. 63
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกบรรณารักษ์ (อ่าน 762) 25 มี.ค. 63
เลื่อนการรับรายงานตัวนักเรียนชั้น ป.1 (อ่าน 567) 19 มี.ค. 63
กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 476) 17 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (อ่าน 761) 17 มิ.ย. 62
รับสมัครครูอัตราจ้างงบ อบจ. (อ่าน 767) 07 มิ.ย. 62
เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาล 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1240) 27 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน) (อ่าน 940) 11 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง (วิชาเอกคอมพิวเตอร์) (อ่าน 875) 01 มิ.ย. 61
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สอนคอมพิวเตอร์ (อ่าน 751) 25 พ.ค. 61
ประกาศ การประมูลจำหน่ายอาหารในโครงการอาหารกลางวันนักเรียน รร.คลองสอง (อ่าน 828) 20 มี.ค. 61
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1440) 24 ม.ค. 61
เชิญร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 942) 20 มี.ค. 60
เชิญร่วมกิจกรรม "ค่ายเพิ่มเวลารู้" Obec Active Learning (อ่าน 766) 20 มี.ค. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2560 (อ่าน 782) 16 มี.ค. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 760) 05 ก.พ. 60