คณะผู้บริหาร

นางไพผกา ผิวดำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0868949639
อีเมล์ : paipaka2512@gmail.com