กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นิษฐา กลิ่นเอี่ยม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0990659453
อีเมล์ : Nitha@outlook.co.th

พงศ์พันธ์ จริตรัมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 085-3097441
อีเมล์ : jaritram2525@gmail.com

จินตนา พิศหนองแวง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0847158677
อีเมล์ : chawinkorn.kid@gmail.com