โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 7  ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02901
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

วรางคณา ผลเงาะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0892075697
อีเมล์ : warang6101@gmail.com

สุพรทิพย์ กุแก้ว
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0812651712
อีเมล์ : im.pam.smile@gmail.com