โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 7  ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02901
คณะผู้บริหาร

นางไพผกา ผิวดำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0868949639
อีเมล์ : paipaka2512@gmail.com