โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 7  ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02901
ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นิษฐา กลิ่นเอี่ยม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2564,12:11  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : พรสุดา เนาวรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,18:00  อ่าน 225 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : จินตนา พิศหนองแวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,17:57  อ่าน 239 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : จิราพร จำปาเทศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,17:51  อ่าน 264 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 1. ครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : จิราพร จำปาเทศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,17:50  อ่าน 243 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน ประจำปีการศึกษา2561
ชื่ออาจารย์ : ชัยยา บุญโต
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2563,14:00  อ่าน 246 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : วรรณิศา ศรีบรรเทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2563,08:42  อ่าน 219 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : วรรณิศา ศรีบรรเทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2563,08:41  อ่าน 216 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีวันลา
ชื่ออาจารย์ : วราภรณ์ สมหงษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2563,19:08  อ่าน 336 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีวันลา
ชื่ออาจารย์ : จงรักษ์ หลาวเหล็ก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2563,18:56  อ่าน 217 ครั้ง
รายละเอียด..