ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : ประภัสสร สีหบุตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2565,11:03  อ่าน 201 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันงานปั้นดินน้ำมันศิลปะหัตกรรม 69
ชื่ออาจารย์ : ประภัสสร สีหบุตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2565,11:02  อ่าน 209 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอนุบาล
ชื่ออาจารย์ : จงรักษ์ หลาวเหล็ก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2565,10:56  อ่าน 208 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นิษฐา กลิ่นเอี่ยม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2564,12:11  อ่าน 296 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : พรสุดา เนาวรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,18:00  อ่าน 456 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : จินตนา พิศหนองแวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,17:57  อ่าน 577 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : จิราพร จำปาเทศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,17:51  อ่าน 514 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 1. ครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : จิราพร จำปาเทศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,17:50  อ่าน 484 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน ประจำปีการศึกษา2561
ชื่ออาจารย์ : ชัยยา บุญโต
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2563,14:00  อ่าน 457 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : วรรณิศา ศรีบรรเทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2563,08:42  อ่าน 434 ครั้ง
รายละเอียด..