โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 7  ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02901
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : พรสุดา เนาวรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,18:00  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : จินตนา พิศหนองแวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,17:57  อ่าน 134 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : จิราพร จำปาเทศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,17:51  อ่าน 133 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 1. ครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : จิราพร จำปาเทศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,17:50  อ่าน 131 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : วราภรณ์ เนาเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,17:39  อ่าน 127 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการสาธิตการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
ชื่ออาจารย์ : เดือนเพ็ญ ศรีวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,17:37  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน ประจำปีการศึกษา2561
ชื่ออาจารย์ : ชัยยา บุญโต
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2563,14:00  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : หทัยรัตน์ อริยานุวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2563,13:45  อ่าน 184 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : วรรณิศา ศรีบรรเทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2563,08:42  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : วรรณิศา ศรีบรรเทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2563,08:41  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..