ภาพกิจกรรม
โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียน 1/2566 รายงานผลการดำเนินงานปีการศึกษาที่ผ่านมา ชี้แจงหลักสูตรสถานศึกษา และแผนการและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2566 เรียบร้อยครูประจำชั้นจัดประชุมชั้นเรียน แจกค่าชุ
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2566,20:23   อ่าน 21 ครั้ง