ภาพกิจกรรม
การอบรมการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก โดยใช้เทคนิคสื่อสารอย่างสันติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คุณครูได้มีเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ม.อิสเทิร์นเอเซีย ดร.ปนัดดา เจริญศักดิ์ และ ดร.กรณัฏฐ์ สกุลกฤติ
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2566,21:25   อ่าน 27 ครั้ง