ภาพกิจกรรม
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566 นำโดยนางไพผกา ผิวดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย ระหว่างครูกับครู และนักเรียนแกนนำ 4 ฝ่าย ห้องเรียน
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2566,09:45   อ่าน 34 ครั้ง