ภาพกิจกรรม
ทีมงาน รร คลองสองฯขอบคุณท่าน ผอ.จตุรงค์ สโรบล ผอ.รร.วัดลาดสนุนที่อนุเคราะห์การศึกษาดูงานและให้คำแนะนำในการดำเนินการศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2566,15:06   อ่าน 34 ครั้ง