ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่21-23ธันวาคม 2565คณะครูนักเรียนชั้น ป.4-6 โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) ได้ไปทำกิจกรรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือที่ค่ายอิทธิณัฐ จังหวัดสระบุรี เป็นเวลา 3วัน 2 คืน
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2566,08:57   อ่าน 27 ครั้ง