โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 7  ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02901
ภาพกิจกรรม
จ่ายเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คนละ 2,000 บาท
วันที่ 4 กันยายน 2564 ผอ.ไพผกา ผิวดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) พร้อมด้วย
คณะครูและบุคลากร จ่ายเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คนละ 2,000 บาทพร้อมรับอาหารเสริมนม และแจกหน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอล์ ณ บริเวณโรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2564,09:59   อ่าน 26 ครั้ง