โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 7  ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02901
ภาพกิจกรรม
25 สิงหาคม 2563 คณะอาจารย์จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นิเทศและเยี่ยมห้องเรียนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ นักเรียนชั้น ป.2 และ ป.5 ของโรงเรียนคลองสองฯ
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,14:32   อ่าน 275 ครั้ง