โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 7  ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02901
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : หทัยรัตน์ อริยานุวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : 091-4698334
อีเมล์ : hubtam@hotmail.com
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2563,13:45  อ่าน 69 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รายละเอียดผลงาน
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2563,13:45   อ่าน 69 ครั้ง