โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 7  ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02901
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : เดือนเพ็ญ ศรีวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0896131831
อีเมล์ : pen0001@hotmail.com
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2563,19:03  อ่าน 22 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2563,19:03   อ่าน 22 ครั้ง