ผู้บริหาร

นางไพผกา ผิวดำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/01/2017
ปรับปรุง 01/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 447023
Page Views 578241
โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ.
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา คลองสอง คลองหลวง 02-5291113
2 โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) คลองสอง คลองหลวง 029016772
3 โรงเรียนลำสนุ่น คลองสอง คลองหลวง
4 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 คลองสอง คลองหลวง
5 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม คลองสอง คลองหลวง
6 โรงเรียนปากคลองสอง คลองสอง คลองหลวง
7 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม คลองสาม คลองหลวง
8 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง คลองสาม คลองหลวง 02-8323737
9 โรงเรียนบ้านบึง คลองสาม คลองหลวง 02-9866749
10 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม คลองสาม คลองหลวง 029010818
11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คลองสี่ คลองหลวง
12 โรงเรียนวัดมงคลพุการาม คลองสี่ คลองหลวง
13 โรงเรียนวัดเพิ่มทาน คลองสี่ คลองหลวง (02) 9048896
14 โรงเรียนอนุบาลนันทิษฐ์ คลองสี่ คลองหลวง
15 โรงเรียนวัดสว่างภพ คลองสี่ คลองหลวง 025492092
16 โรงเรียนวัดตะวันเรือง คลองสี่ คลองหลวง (02 ) 9866328
17 โรงเรียนวัดผลาหาร คลองหก คลองหลวง
18 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ คลองหก คลองหลวง
19 โรงเรียนเจริญวิทยา คลองหก คลองหลวง (02 ) 904-5848
20 โรงเรียนอุดมพัฒนา คลองหก คลองหลวง
21 โรงเรียนวัดหว่านบุญ คลองหก คลองหลวง
22 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก คลองหก คลองหลวง 029045727
23 โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
24 โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ คลองหนึ่ง คลองหลวง 025290935
25 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บํารุง คลองหนึ่ง คลองหลวง
26 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน คลองหนึ่ง คลองหลวง 02 5292555
27 โรงเรียนอนุบาลไทยธานี คลองหนึ่ง คลองหลวง
28 โรงเรียนอนุบาลอัญญากฤษดานคร 19 คลองหนึ่ง คลองหลวง
29 โรงเรียนวันครู 2502 คลองหนึ่ง คลองหลวง
30 โรงเรียนวัดพืชนิมิตร คลองหนึ่ง คลองหลวง
31 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน คลองหนึ่ง คลองหลวง
32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) คลองหนึ่ง คลองหลวง (02)5169269
33 โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร คลองหนึ่ง คลองหลวง (02 ) 5169190 ,(02) 9020019
34 โรงเรียนอนุบาลนวนคร คลองหนึ่ง คลองหลวง
35 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
36 โรงเรียนทวิวิชช์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
37 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คลองหนึ่ง คลองหลวง
38 โรงเรียนจารุศรบํารุง คลองหนึ่ง คลองหลวง
39 โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง
40 โรงเรียนวัดศิริจันทราราม คลองห้า คลองหลวง
41 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ คลองห้า คลองหลวง 029864221
42 โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง
43 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) คลองห้า คลองหลวง 0-2902-7637
44 โรงเรียนวัดอู่ข้าว คลองเจ็ด คลองหลวง
45 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ คลองเจ็ด คลองหลวง
46 โรงเรียนคลองพระอุดม คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว 02 - 5981221
47 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว
48 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว
49 โรงเรียนวัดบ่อทอง คูขวาง ลาดหลุมแก้ว
50 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
51 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว 025813972
52 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว 02-598-3238
53 โรงเรียนวัดจันทาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
54 โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
55 โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
56 โรงเรียนวัดบ่อเงิน บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
57 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
58 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ระแหง ลาดหลุมแก้ว 029775560
59 โรงเรียนบัวแก้วเกษร ระแหง ลาดหลุมแก้ว
60 โรงเรียนประชุมวิทยา ระแหง ลาดหลุมแก้ว
61 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว ระแหง ลาดหลุมแก้ว (02)5991544
62 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร ระแหง ลาดหลุมแก้ว
63 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
64 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
65 โรงเรียนวัดบัวขวัญ ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว 02-593-0017
66 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว (02) 9776681
67 โรงเรียนคลองลากค้อน หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
68 โรงเรียนสามวาวิทยา หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
69 โรงเรียนปัญญวิทย์ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว 02 - 194 - 5595
70 โรงเรียนคลองลาดช้าง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
71 โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
72 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว 0899900229,0852434654
73 โรงเรียนวัดบางนา กระแชง สามโคก
74 โรงเรียนชัยสิทธาวาส(พัฒน์สายบำรุง) กระแชง สามโคก
75 โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย กระแชง สามโคก
76 โรงเรียนวิภารัตน์ กระแชง สามโคก 029790013
77 โรงเรียนวัดสหราษฏร์บํารุง คลองควาย สามโคก
78 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม คลองควาย สามโคก 0-2593-1929
79 โรงเรียนคลองสระ คลองควาย สามโคก
80 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก 02-593-1977
81 โรงเรียนวัดเชิงท่า บางกระบือ สามโคก
82 โรงเรียนสี่แยกบางเตย บางเตย สามโคก
83 โรงเรียนปทุมวิทยา บางเตย สามโคก
84 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
85 โรงเรียนวัดบางเตยใน บางเตย สามโคก
86 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก
87 โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก
88 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง บ้านงิ้ว สามโคก
89 โรงเรียนสามโคก บ้านงิ้ว สามโคก
90 โรงเรียนวัดป่างิ้ว บ้านงิ้ว สามโคก
91 โรงเรียนวัดถั่วทอง บ้านปทุม สามโคก
92 โรงเรียนวัดปทุมทอง บ้านปทุม สามโคก
93 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว บ้านปทุม สามโคก 02-1993867
94 โรงเรียนวัดบางเตยนอก สามโคก สามโคก
95 โรงเรียนประชาบํารุง สามโคก สามโคก
96 โรงเรียนวัดสะแก สามโคก สามโคก 02-9772768
97 โรงเรียนวัดเมตารางค์ เชียงรากน้อย สามโคก
98 โรงเรียนศาลาพัน เชียงรากน้อย สามโคก 021013218
99 โรงเรียนวัดบัวหลวง เชียงรากใหญ่ สามโคก
100 โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน เชียงรากใหญ่ สามโคก
101 โรงเรียนสาทรวิทยา เมืองปทุมธานี
102 โรงเรียนประคองศิลป์ เมืองปทุมธานี
103 โรงเรียนอนุบาลอูนากูล เมืองปทุมธานี
104 โรงเรียนอินทุสุตศึกษา เมืองปทุมธานี
105 โรงเรียนอนุบาลพระแม่มารีปทุมธานี เมืองปทุมธานี
106 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี บางกะดี เมืองปทุมธานี
107 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกะดี เมืองปทุมธานี
108 โรงเรียนวัดชินวราราม บางขะแยง เมืองปทุมธานี
109 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ บางขะแยง เมืองปทุมธานี 02-5982266
110 โรงเรียนพัฒนานครินทร์ บางคูวัด เมืองปทุมธานี
111 โรงเรียนวัดบางคูวัด บางคูวัด เมืองปทุมธานี
112 โรงเรียนปทุมวิไล บางปรอก เมืองปทุมธานี
113 โรงเรียนวัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี 02-5811711
114 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส บางปรอก เมืองปทุมธานี 02-5816473
115 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี
116 โรงเรียนวัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธานี
117 โรงเรียนวัดเวฬุวัน บางพูด เมืองปทุมธานี 021021060
118 โรงเรียนวัดดาวเรือง บางพูด เมืองปทุมธานี (02 ) 5980200
119 โรงเรียนสารินันนท์ บางพูน เมืองปทุมธานี
120 โรงเรียนโรงเรียนวัดบางพูน บางพูน เมืองปทุมธานี (02 ) 567-0780
121 โรงเรียนวัดเปรมประชากร บางพูน เมืองปทุมธานี
122 โรงเรียนรังสิตวิทยา บางพูน เมืองปทุมธานี
123 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช.9 บางหลวง เมืองปทุมธานี
124 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา บางหลวง เมืองปทุมธานี
125 โรงเรียนปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) บางหลวง เมืองปทุมธานี
126 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า บางเดื่อ เมืองปทุมธานี
127 โรงเรียนวัดบางเดื่อ บางเดื่อ เมืองปทุมธานี 02-581-6086
128 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น บางเดื่อ เมืองปทุมธานี
129 โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี
130 โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี (02 ) 5816488
131 โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี
132 โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี 02-5980020
133 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
134 โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
135 โรงเรียนวัดเทียนถวาย บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
136 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี
137 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี
138 โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก หลักหก เมืองปทุมธานี
139 โรงเรียนสุลักขณะ หลักหก เมืองปทุมธานี
140 โรงเรียนวัดรังสิต หลักหก เมืองปทุมธานี 025363777
141 โรงเรียนบ้านพลอย หลักหก เมืองปทุมธานี
142 โรงเรียนวัดนาวง หลักหก เมืองปทุมธานี 0-2565-5566