ผู้บริหาร

นางไพผกา ผิวดำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/01/2017
ปรับปรุง 25/01/2023
สถิติผู้เข้าชม 396508
Page Views 514989
โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ.
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม คลองสอง คลองหลวง
2 โรงเรียนปากคลองสอง คลองสอง คลองหลวง
3 โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา คลองสอง คลองหลวง 02-5291113
4 โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) คลองสอง คลองหลวง 029016772
5 โรงเรียนลำสนุ่น คลองสอง คลองหลวง
6 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 คลองสอง คลองหลวง
7 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง คลองสาม คลองหลวง 02-8323737
8 โรงเรียนบ้านบึง คลองสาม คลองหลวง 02-9866749
9 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม คลองสาม คลองหลวง 029010818
10 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม คลองสาม คลองหลวง
11 โรงเรียนวัดเพิ่มทาน คลองสี่ คลองหลวง (02) 9048896
12 โรงเรียนวัดสว่างภพ คลองสี่ คลองหลวง 025492092
13 โรงเรียนอนุบาลนันทิษฐ์ คลองสี่ คลองหลวง
14 โรงเรียนวัดตะวันเรือง คลองสี่ คลองหลวง (02 ) 9866328
15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คลองสี่ คลองหลวง
16 โรงเรียนวัดมงคลพุการาม คลองสี่ คลองหลวง
17 โรงเรียนอุดมพัฒนา คลองหก คลองหลวง
18 โรงเรียนวัดหว่านบุญ คลองหก คลองหลวง
19 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก คลองหก คลองหลวง 029045727
20 โรงเรียนวัดผลาหาร คลองหก คลองหลวง
21 โรงเรียนเจริญวิทยา คลองหก คลองหลวง (02 ) 904-5848
22 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ คลองหก คลองหลวง
23 โรงเรียนอนุบาลนวนคร คลองหนึ่ง คลองหลวง
24 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
25 โรงเรียนทวิวิชช์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
26 โรงเรียนจารุศรบํารุง คลองหนึ่ง คลองหลวง
27 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คลองหนึ่ง คลองหลวง
28 โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ คลองหนึ่ง คลองหลวง 025290935
29 โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
30 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บํารุง คลองหนึ่ง คลองหลวง
31 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน คลองหนึ่ง คลองหลวง 02 5292555
32 โรงเรียนอนุบาลไทยธานี คลองหนึ่ง คลองหลวง
33 โรงเรียนอนุบาลอัญญากฤษดานคร 19 คลองหนึ่ง คลองหลวง
34 โรงเรียนวันครู 2502 คลองหนึ่ง คลองหลวง
35 โรงเรียนวัดพืชนิมิตร คลองหนึ่ง คลองหลวง
36 โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร คลองหนึ่ง คลองหลวง (02 ) 5169190 ,(02) 9020019
37 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน คลองหนึ่ง คลองหลวง
38 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) คลองหนึ่ง คลองหลวง (02)5169269
39 โรงเรียนวัดศิริจันทราราม คลองห้า คลองหลวง
40 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) คลองห้า คลองหลวง 0-2902-7637
41 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ คลองห้า คลองหลวง 029864221
42 โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง
43 โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง
44 โรงเรียนวัดอู่ข้าว คลองเจ็ด คลองหลวง
45 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ คลองเจ็ด คลองหลวง
46 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว
47 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว
48 โรงเรียนคลองพระอุดม คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว 02 - 5981221
49 โรงเรียนวัดบ่อทอง คูขวาง ลาดหลุมแก้ว
50 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว 02-598-3238
51 โรงเรียนวัดจันทาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
52 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
53 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว 025813972
54 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
55 โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
56 โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
57 โรงเรียนวัดบ่อเงิน บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
58 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว ระแหง ลาดหลุมแก้ว (02)5991544
59 โรงเรียนประชุมวิทยา ระแหง ลาดหลุมแก้ว
60 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร ระแหง ลาดหลุมแก้ว
61 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ระแหง ลาดหลุมแก้ว 029775560
62 โรงเรียนบัวแก้วเกษร ระแหง ลาดหลุมแก้ว
63 โรงเรียนวัดบัวขวัญ ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว 02-593-0017
64 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
65 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
66 โรงเรียนสามวาวิทยา หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
67 โรงเรียนปัญญวิทย์ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว 02 - 194 - 5595
68 โรงเรียนคลองลาดช้าง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
69 โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
70 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว 0899900229,0852434654
71 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว (02) 9776681
72 โรงเรียนคลองลากค้อน หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
73 โรงเรียนวิภารัตน์ กระแชง สามโคก 029790013
74 โรงเรียนวัดบางนา กระแชง สามโคก
75 โรงเรียนชัยสิทธาวาส(พัฒน์สายบำรุง) กระแชง สามโคก
76 โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย กระแชง สามโคก
77 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม คลองควาย สามโคก 0-2593-1929
78 โรงเรียนคลองสระ คลองควาย สามโคก
79 โรงเรียนวัดสหราษฏร์บํารุง คลองควาย สามโคก
80 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก 02-593-1977
81 โรงเรียนวัดเชิงท่า บางกระบือ สามโคก
82 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
83 โรงเรียนวัดบางเตยใน บางเตย สามโคก
84 โรงเรียนสี่แยกบางเตย บางเตย สามโคก
85 โรงเรียนปทุมวิทยา บางเตย สามโคก
86 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก
87 โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก
88 โรงเรียนวัดป่างิ้ว บ้านงิ้ว สามโคก
89 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง บ้านงิ้ว สามโคก
90 โรงเรียนสามโคก บ้านงิ้ว สามโคก
91 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว บ้านปทุม สามโคก 02-1993867
92 โรงเรียนวัดถั่วทอง บ้านปทุม สามโคก
93 โรงเรียนวัดปทุมทอง บ้านปทุม สามโคก
94 โรงเรียนวัดสะแก สามโคก สามโคก 02-9772768
95 โรงเรียนวัดบางเตยนอก สามโคก สามโคก
96 โรงเรียนประชาบํารุง สามโคก สามโคก
97 โรงเรียนศาลาพัน เชียงรากน้อย สามโคก 021013218
98 โรงเรียนวัดเมตารางค์ เชียงรากน้อย สามโคก
99 โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน เชียงรากใหญ่ สามโคก
100 โรงเรียนวัดบัวหลวง เชียงรากใหญ่ สามโคก
101 โรงเรียนอินทุสุตศึกษา เมืองปทุมธานี
102 โรงเรียนอนุบาลพระแม่มารีปทุมธานี เมืองปทุมธานี
103 โรงเรียนสาทรวิทยา เมืองปทุมธานี
104 โรงเรียนอนุบาลอูนากูล เมืองปทุมธานี
105 โรงเรียนประคองศิลป์ เมืองปทุมธานี
106 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกะดี เมืองปทุมธานี
107 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี บางกะดี เมืองปทุมธานี
108 โรงเรียนวัดชินวราราม บางขะแยง เมืองปทุมธานี
109 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ บางขะแยง เมืองปทุมธานี 02-5982266
110 โรงเรียนพัฒนานครินทร์ บางคูวัด เมืองปทุมธานี
111 โรงเรียนวัดบางคูวัด บางคูวัด เมืองปทุมธานี
112 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส บางปรอก เมืองปทุมธานี 02-5816473
113 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี
114 โรงเรียนวัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธานี
115 โรงเรียนปทุมวิไล บางปรอก เมืองปทุมธานี
116 โรงเรียนวัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี 02-5811711
117 โรงเรียนวัดดาวเรือง บางพูด เมืองปทุมธานี (02 ) 5980200
118 โรงเรียนวัดเวฬุวัน บางพูด เมืองปทุมธานี 021021060
119 โรงเรียนโรงเรียนวัดบางพูน บางพูน เมืองปทุมธานี (02 ) 567-0780
120 โรงเรียนวัดเปรมประชากร บางพูน เมืองปทุมธานี
121 โรงเรียนรังสิตวิทยา บางพูน เมืองปทุมธานี
122 โรงเรียนสารินันนท์ บางพูน เมืองปทุมธานี
123 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา บางหลวง เมืองปทุมธานี
124 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช.9 บางหลวง เมืองปทุมธานี
125 โรงเรียนปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) บางหลวง เมืองปทุมธานี
126 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น บางเดื่อ เมืองปทุมธานี
127 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า บางเดื่อ เมืองปทุมธานี
128 โรงเรียนวัดบางเดื่อ บางเดื่อ เมืองปทุมธานี 02-581-6086
129 โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี
130 โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี 02-5980020
131 โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี (02 ) 5816488
132 โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี
133 โรงเรียนวัดเทียนถวาย บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
134 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
135 โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
136 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี
137 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี
138 โรงเรียนบ้านพลอย หลักหก เมืองปทุมธานี
139 โรงเรียนวัดนาวง หลักหก เมืองปทุมธานี 0-2565-5566
140 โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก หลักหก เมืองปทุมธานี
141 โรงเรียนสุลักขณะ หลักหก เมืองปทุมธานี
142 โรงเรียนวัดรังสิต หลักหก เมืองปทุมธานี 025363777