ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์.. เนื่องจากเปิดเรียนปีการศึกษา 2566 นี้โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ซึ่งในวันเปิดภาคเรียนจะมีคุณครูคอยแจ้งเตือนให้นักเรียนทราบตามลำดับต่อไป รายละเอียดห้องเรียนตามแผนผังดังนี้
ขอแสดงความยินดี กับคุณครูวรรณิศา ศรีบรรเทา ครูชำนาญการ กับรางวัล ครูผู้สอน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศดีเด่น(ภาษาจีน) ระดับจังหวัดปทุมธานี
รร.คลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประชาสัมพันธ์..เนื่องจากโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ซึ่งในวันเปิดภาคเรียนจะมีคุณครูคอยแจ้งเตือนให้นักเรียนทราบตามลำดับต่อไป รายละเอียดห้องเรียนตามแผนผังดังนี้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
ห้องศูนย์การศึกษาเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อมเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ Intensive English Program ปีการศึกษา 2566
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการ Intensive English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
ในนามผู้บริหารและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูจิราพร จำปาเทศ ครู รร.คลองสองฯ ในโอกาส รับรางวัลครูดีในดวงใจ สพฐ.จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ณ. หอประชุมคุรุสภา
จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว งบอุดหนุนจาก อบจ.ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางไพผกา ผิวดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสองฯ นายสนธยา ช่างเพ็ชรผล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทุกท่าน ให้การต้อนรับ ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ที่เดินทางมาเยี่ยมให้
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว งบอุดหนุนจาก อบจ.ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการมัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจิราพร จำปาเทศ ได้รับคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 ประเภทครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
กิจกรรมตัดผมเพื่อส่งเสริมอาชีพ บริการตัดผมให้นักเรียนฟรี ตามโรงเรียนคุณภาพ (สำหรับนักเรียนที่สนใจ)
วันที่ 10 กันยายน 2565 โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) จัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ เป็นกิจกรรมของภาษาต่างประเทศ ในรายวิชาภาษาจีน
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ 6
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางไพผกา ผิวดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชนโดยได้รับการสนับสนุนจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวงได้จัดอบรมให้ความรู้และกิจกรรมตามโครงการ “อาสาประปาเพื่อปวงชน”
โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนจังหวัดปทุมธานี นำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน วันที่ 29 มิ.ย. - 2 ก.ค.2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทั้งนี้ ครูชัยยา บุญโต ,ครูพรสุดา เนาวรัตน์ และลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมเดินสวนสนามในครั้งนี้
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ขอแสดงความยินดีกับ นางไพผกา ผิวดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองชนะเลิศระดับเหรียญทองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและ นางสาวจิราพร จำปาเทศ รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับวัคซีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) ช่วงเวลา 13.30 น. - 14.30 น. ณ. รร.เทศบาลเมืองท่าโขลง #การแต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียน #ถือบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยนะคะ
ประกาศรายชื่อครูต่างชาติภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ครูต่างชาติภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อสอนในโรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ครูต่างชาติภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อสอนในโรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
รับสมัครครูสอนภาษาต่างประเทศ (ครูสอนภาษาอังกฤษ