โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 7  ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02901
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งแบ่งงาน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 370.56 KB 11
แผนการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 263.04 KB 18
รายงานผลการปฏิบัติงานครู 19
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 15
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 102.45 KB 14